T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Davčni vidik poslovanja poslovne enote tujega podjetja in njen dobiček

Edina stalnica je sprememba.

Dobiček poslovne enote tujega podjetja se obdavči po slovenskem pravu, če se poslovna enota nahaja v Sloveniji. Poslovna enota je zavezanec za davek od dobička (to je za davek od dohodkov pravnih oseb), zato je dolžna predložiti davčni obračun od dohodkov, ki jih dosega v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ter tudi za davek na dodano vrednost. Zakon določa, da je poslovna enota kraj poslovanja, v katerem ali prek katerega tuje podjetje v celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v Sloveniji. Taka poslovna enota se mora vpisati v davčni register pri davčnemu uradu, na območju katerega bo opravljala dejavnost pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Slovenije. Poslovna enota tujega podjetja mora voditi poslovne knjige v slovenskem jeziku in v skladu z uvedenimi računovodskimi standardi (SRS ali MSRP).

Poslovni enoti tujega podjetja se pri ugotavljanju dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida na podlagi slovenske zakonodaje in sprejetih računovodskih standardov. Dobiček poslovne enote v Sloveniji je dobiček, ki se lahko pripiše tej poslovni enoti.

Če gre za poslovno enoto podjetja iz držav EU je osnovno pravilo, ki je vsebovano v prvem odstavku 7. člena mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja, da se dobiček podjetja države pogodbenice obdavči samo v državi rezidentstva podjetja, razen, če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote. Kadar je ta pogoj izpolnjen, lahko država pogodbenica, v kateri je poslovna enota, obdavči dobiček podjetja druge države pogodbenice, vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni enoti.

Slovensko podjetje, ki ima stalno poslovno enoto v tujini in v njej opravlja dejavnost, mora v svojih poslovnih knjigah evidentirati vse prihodke in odhodke, ki jih v tujini (državi vira) ustvari njegova poslovna enota. Konvencije z določbo o odpravi dvojnega obdavčevanja določajo odpravo dvojnega obdavčevanja v državi rezidentstva in metode za odpravo takega obdavčevanja, katerih namen je, da se slovenski davčni zavezanec izogne dvakratnemu plačilu davka od dobička oziroma dohodka.

Zaradi številnih predpisov in posebnosti obračunavanja davkov poslovne enote tujega podjetja v Republiki Sloveniji ali poslovne enote slovenskega podjetja v tujini vsem strankam svetujemo, da si pridobijo ustrezen strokovni nasvet.

V družbi za računovodsko in davčno svetovanje Replika, d. o. o., bodo naši strokovnjaki poskrbeli za pravilno obračunavanje Vaših davkov. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi