T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Računovodski test

Znanje je moč

Preizkusite vaše znanje in rešite hitri test s področij računovodstvo in davki.

17 vprašanj, vsak pravilni odgovor prinaša 1 točko.

 

1. Regres je davčno priznan strošek do višine, ki jo določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo?
da
ne

2. Organizator koncerta obračuna avtorski honorar glasbeniku, ki ima odločbo DURS o posebni osebni olajšavi za samostojne kulturne delavce. Osnova za obračun dohodnine je 75% bruto dohodka.
da
ne

3. Najvišji dovoljen znesek, do katerega lahko podjetje svojim dobaviteljem račune plačuje z gotovino, je 400 EUR.
da
ne

4. Zavezanec za DDV, ki se ukvarja z gradnjo nepremičnin za trg, od kupca prejme aro za nakup stanovanja. Obračunati mora DDV.
da
ne

5. Podjetje, davčni zavezanec za DDV, proda zazidljivo stavbno zemljišče. Pri tem mora plačati 2% davek na promet nepremičnin.
da
ne

6. Podjetje izplača fizični osebi dohodek na podlagi podjemne pogodbe. Pri tem mora obračunati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
da
ne

7. Podjetje, zavezanec za DDV, za poslovnega partnerja kupi darilo manjše vrednosti (15 EUR). V obračunu DDV si lahko odbije vstopni DDV.
da
ne

8. Podjetju za prodajo znamk, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu ni potrebno izdati računa.
da
ne

9. Slovensko podjetje, ki je zavezanec za DDV, tujemu partnerju iz Hrvaške v poslovni najem izroči osebni avtomobil za 14 dni. Hrvaško podjetje bo avtomobil prevzelo v Sloveniji. Slovenskemu podjetju ni potrebno obračunati DDV.
da
ne

10. Na konte skupine 47 se knjižijo stroški delavcev v delovnem razmerju in stroški drugih pogodbenih delavcev.
da
ne

11. Ali je potrebna potrditev odbitka DDV pri prejetem dobropisu?
da
ne

12. Ali mora tuje podjetje s sedežem na Hrvaškem za pridobitev DDV številke v Sloveniji imeti davčnega zastopnika?
da
ne

13. Ali je podjetje zavezano za plačilo prispevkov direktorja in ustanovitelja enoosebne družbe?
da
ne

14. Ali morajo tujci iz tretjih držav (izven EU), ki so družbeniki in poslovodne osebe slovenskih gospodarskih družb, v Sloveniji plačevati prispevke za socialno varnost?
da
ne

15. Ali prejemnik dohodka, izplačanega po podjemni pogodbi, lahko vloži ugovor na informativni izračun dohodnine in zahteva upoštevanje stroškov nočitev, nastalih v povezavi z delom po podjemni pogodbi?
da
ne

16. Ali prejemnik dohodka, izplačanega po pogodbi o poslovodenju, lahko vloži ugovor na informativni izračun dohodnine in zahteva upoštevanje stroškov nočitev, nastalih v povezavi z delom po pogodbi o poslovodenju?
da
ne

17. Ali so povračila stroškov prokurista obdavčena z dohodnino?
da
ne


Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi