T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Davek od dobička in optimizacija

Edina stalnica je sprememba.

Gre za davek od dohodkov pravnih oseb (bolj znan kot davek na dobiček), ki ga morajo plačati vse pravne osebe domačega in tujega prava.

Vsakemu podjetju svetujemo, da za obračun davka od dobička najame kvalificiranega davčnega svetovalca,ker lahko podjetje v množici predpisov in posebnih navodil DURS hitro spregleda pomembno pravilo in davek napačno obračuna. V računovodskem servisu Replika se tem vprašanjem še posebej posvetimo in nudimo davčno svetovanje za optimizacijo neto dobička podjetja.

Davčna optimizacija zahteva najprej pravilno, pravočasno in zakonito plačevanje davkov in nato tudi pravilno izvajanje davčnih izogibov (ne pa davčnih utaj ali drugih nezakonitih dejavnosti). Gre predvsem za pravilno in učinkovito koriščenje davčne olajšave ter druge ukrepe, ki lahko zajemajo prenos sedeža in poslovanja podjetja v davčno ugodnejše okolje, spremembo pravno-organizacijske oblike, spremembo lastniške strukture, statusno preoblikovanje itd..

Bistvo obdavčitve z davkom na dohodek pravnih oseb (dobiček) je obdavčitev dobička domačega podjetja (rezidenta), kise izračuna kot presežek prihodkov nad odhodki. Pomembno je, da se dobiček prikaže skladno z davčnimi predpisi, predvsem upoštevajoč določila o davčno nepriznanih odhodkih, transfernih cenah, poslih med povezanimi osebami, pravilih prevrednotenja, izvzemu določenih prihodkov, davčnih olajšavah in druga. Davek se plačuje po stopnji 20 %.

Obdavči se tudi dobiček nerezidenta, ki ga ta dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji. Dobiček poslovne enote nerezidenta v Sloveniji je dobiček, ki se lahko pripiše tej poslovni enoti. Veljajo pravila o omejitvi dvojnega obdavčenja. Zaradi številnih posebnosti tujim podjetjem svetujemo, da najamejo davčnega strokovnjaka.

Opozoriti velja, da zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača davka od dohodka pravnih oseb, če:
1) je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in
2) dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.
Ne glede to se davek plača od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Če želite optimirati dobiček Vašega podjetja se obrnite na podjetje Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.. Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi