T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Kako se zavarovati, če se nad Vašim podjetjem vrši davčni inšpekcijski nadzor?

Edina stalnica je sprememba.

Davčni inšpekcijski nadzor izvaja pristojni davčni inšpektor, in sicer kot celostni nadzor (ki obsega vsa področja poslovanja oziroma vse vrste davkov za eno ali več davčnih obdobij) ali delni nadzor. Pri malih in srednje velikih podjetjih (MSP) oziroma samostojnih podjetnikih obsega davčni inšpekcijski nadzor običajno največ tri predhodna davčna obdobja.

Davčni inšpekcijski nadzor se začne z vročitvijo sklepa o davčnem inšpekcijskem nadzoru. Običajno inšpektor začne opravljati inšpekcijski nadzor po poteku osmih dni od vročitve sklepa. To pomeni, da imate osem dni časa za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor. Davčni svetovalci Replike Vam svetujemo, da nemudoma obvestite svojega davčnega svetovalca in se skupaj z njim pripravite na nadzor.

V postopku si lahko določite pooblaščenca, ki Vas zastopa v davčnem inšpekcijskem nadzoru in imenujete osebo za dajanje podatkov in pojasnil. Pooblastite lahko tudi naše davčne strokovnjake. Če boste določili pooblaščenca, boste pogovore z inšpektorjem prepustili strokovnjaku in se s tem razbremenili. Davčni inšpektor lahko sicer izjemoma zahteva podatke od zakonitih zastopnikov in drugih zaposlenih ali celo od tretjih oseb. Zato je pomembno, da Vas zastopa oseba z ustreznim strokovnim znanjem.

Davčni inšpektor Vas po poteku osmih dni obišče v Vaših poslovnih prostorih in z Vami opravi uvodni pogovor ter nato začne z opravljanjem nadzora. Običajno imate pravico biti prisotni pri davčnem inšpekcijskem nadzoru in biti tekoče obveščeni o pomembnih dejstvih in dokazih. Vendar se morate zavedati, da ima davčni inšpektor pri opravljanju svojih nalog široka pooblastila, kot na primer ogledati si in pregledati vsa zemljišča, poslovne prostore in druge prostore, pregledati stroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, stvari in snovi, pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, evidence o zaposlenih, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku in še številna druga pooblastila. O rezultatu nadzora davčni inšpektor z Vami običajno opravi sklepni pogovor ter dejstva in dokaze navede v zapisniku o davčnem inšpekcijskem nadzoru.

Na zapisnik o davčnem inšpekcijske nadzoru lahko daste pripombe. Svetujemo Vam, da vsaj v tej fazi najamete davčnega svetovalca.

Po končanem davčnem inšpekcijskem nadzoru izda davčni organ v primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti, odmerno odločbo.  Zoper odločbo lahko vložite pritožbo.

Za več informacij se lahko obrnete na naše davčne svetovalce.

Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi