T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Kako uravnavanje zalog lahko vpliva na dobiček podjetja?

Edina stalnica je sprememba.

Zaloge lahko pomembno vplivajo na poslovni izid podjetja, zato je pomembno njihovo uravnavanje v skladu z dvema načeloma: optimizacijo zalog z vidika poslovanja in najugodnejše davčne obravnave.

Računovodski poslovni izid podjetja (dobiček ali izguba), ki je rezultat razlike med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju (običajno v koledarskem letu) se namreč razlikuje od davčnega poslovnega izida, ki pomeni osnovo za obračun davka od dobička (t.j. davka od dohodka pravnih oseb) v višini 20 %. Zato mora podjetje pri uravnavanju zalog upoštevati, da je davčno priznani odhodek le tisti strošek zalog, ki so v koledarskem letu prodane, to je porabljene zaradi prodaje blaga oziroma storitev podjetja. Za davčni izid se namreč pri ugotavljanju dobička priznajo le tisti odhodki, ki so potrebni za pridobivanje prihodkov.

Z davčnega vidika je tako ključna izbira metode vrednotenja zalog. Računovodski standardi določajo omejitve v primerih, ko se med obračunskim obdobjem spremenijo cene, po katerih podjetje zaloge nabavlja (SRS 4). Različne metode vrednotenja zalog materiala in dokončanih proizvodov vplivajo na poslovni in davčni izid.

Zaloge lahko vrednotimo po naslednjih metodah:
- metodi drsečih povprečnih cen,
- metodi stalnih cen z odmiki,
- metoda zožene lastne cene,
- metoda prva vhodna = prva izhodna (FIFO),
- metoda zadnja vhodna = prva izhodna (LIFO),
- metoda prva poteče = prva izhodna (FEFO).

Na splošno velja, da je pri vrednotenju zalog materiala čisti dobiček najvišji v primeru izbire metode zaporednih cen, najnižji pa v primeru drsečih povprečnih cen. Glede vrednotenja nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov pa na splošno velja, da je ta najvišji v primeru izbire metode vrednotenja zalog po zoženi lastni ceni, najnižji pa pri izbiri metode po spremenljivih proizvajalnih stroških, če gre za velik obseg proizvodnje in majhen obseg prodaje, sicer pa je ravno obratno. 

V Repliki zato strankam svetujemo, da v sodelovanju z našimi strokovnjaki izberejo najboljšo metodo spremljanja in vrednotenja zalog in s tem optimalen izid za podjetje. Zato namreč ni dovolj le poznavanje organizacije v podjetju, poslovnega in tehnološkega procesa, temveč tudi dobro računovodsko znanje in poznavanje davčnih predpisov.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi