T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Pomen transfernih cen

Edina stalnica je sprememba.

Poznavanje transfernih cen je pomembno pri ugotavljanju dobička podjetja, ki je podlaga za odmero 20 % davka od dohodka pravnih oseb (davka od dobička). Gre za cene, ki so običajno rezultat oblikovanja cen znotraj mednarodnega podjetja ali med povezanimi podjetji ter za njihove notranje transakcije. Zato davčni predpisi zahtevajo, da se tudi za te transakcije upoštevajo primerljive tržne cene, ki so rezultat ponudbe in povpraševanja na trgu.

Pri ugotavljanju prihodkov podjetja se namreč upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve. To pomeni, da se v davčni bilanci upoštevajo prihodki najmanj do višine, ki se ugotovi z upoštevanjem primerljivih tržnih cen med nepovezanimi osebami. Enako velja pri ugotavljanju odhodkov podjetja, ki se ugotavljajo z upoštevanjem transfernih cen med povezanimi osebami, pri čemer se odhodki priznajo največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen.

Veljavna zakonodaja določa, kdaj se šteje, da sta dve podjetji, podjetje in fizična oseba oziroma dve fizični osebi povezani osebi. Gre za natančna in za laika zapletena pravila. Zato v računovodskem servisu Replika v okviru davčnega svetovanja s stranko skupaj identificiramo povezane osebe in za stranko (podjetje) izpolnjujemo zakonske obveznosti identifikacije povezanih oseb in pravilnega obračunavanja transfernih cen med povezanimi osebami z vodenjem ustrezne dokumentacije.

Podjetja (davčni zavezanci) morajo namreč zagotavljati dokumentacijo o povezanih osebah, obsegu in vrsti poslovanja z njimi ter o določitvi primerljivih tržnih cen, in sicer:
1) splošno dokumentacijo (masterfile), ki je lahko enotna za skupino povezanih oseb kot celoto, in mora vsebovati najmanj opis davčnega zavezanca, organizacijske strukture na svetovni ravni in vrste povezanosti itd..
2) posebno dokumentacijo (country-specific documentation), ki mora vsebovati najmanj podatke v zvezi s transakcijami s povezanimi osebami in podatke o izvedbi analize primerljivosti transakcij.
3) drugo dokumentacijo, ki dokazuje skladnost transfernih cen s primerljivimi tržnimi cenami.
Podjetje mora dokumentacijo hraniti še deset let po zaključku leta, na katerega se nanaša.

Za strokovno pomoč pri identifikaciji povezanih oseb in obračunavanju transfernih cen se lahko obrnete na podjetje za davčno svetovanje Replika, d. o. o.. Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi