T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Preventivni davčni pregled koristi!

Edina stalnica je sprememba.

Davčni inšpekcijski nadzor je v vsakem podjetju povezan z določeno mero negotovosti. Zaradi nenehnega spreminjanja davčne zakonodaje obstaja možnost, da bo davčni inšpektor na določeno zadevo (na primer na način poslovanja, beleženje in dokumentacijo poslovnih dogodkov itd.) gledal drugače in se z načinom evidentiranja ne bo strinjal.

Preventivni davčni pregled lahko predvidi in posledično odpravi možna odstopanja. Naloga davčnega svetovalca je pravočasno, to je že med poslovnim letom, zaznati simptome davčnih nepravilnosti v računovodskih evidencah in podjetje nanje opozoriti. Preventivni davčni pregled je namreč pregled davčnega poslovanja podjetja na način, kot bi pregled opravil davčni inšpektor.

Za preverjanje podatkov o uresničenem poslovnem dogodku se bo davčni svetovalec odločil za eno izmed metod preverjanja, in sicer:
- metodo na preskok, pri kateri bo podatke preveril na podlagi vzorca in po različnih merilih (Ta metoda je zlasti primerna za velika podjetja), ali
- metodo davčne revizije, pri kateri bo revizijsko pregledal celotno dokumentacijo, ki se nanaša na obdobje preverjanja.

Rezultat preventivnega davčnega pregleda je celovito preverjanje, ali podjetje pravilno izpolnjuje davčne obveznosti. Naš davčni svetovalec izdela pisno poročilo o pregledu ter podjetju predlaga ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Žal se za ugotovitve in dejanja, o katerih je že bilo pravnomočno odločeno, davčni inšpekcijski nadzor ne more ponoviti. Zato je ključno, da se tak nadzor opravi prej – preventivno! Glede na to, da obstaja časovna omejitev, za katero davčno obdobje lahko davčni organ odredi davčni inšpekcijski nadzor, ob upoštevanju roka zastaranja pravice do odmere davka, je preventivni davčni pregled dobra poslovna odločitev podjetja v vsakem njegovem obdobju poslovanja.

V podjetju Replika za stranke opravljamo tudi preventivne davčne preglede.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi