T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Zaposlovanje tujcev in ureditev delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje

Edina stalnica je sprememba.

Za tuje podjetnike, državljane tretjih držav (izven EU) poslovanje v Sloveniji po sami ustanovitvi gospodarske družbe oziroma podjetja, prinaša tudi težave v zvezi z zaposlovanjem svojega kadra, tujcev. Ti namreč za zaposlitev in delo v Sloveniji potrebujejo delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje. Zaradi zaščite domačega trga dela in varstva domače delovne sile iz političnih, socialnih in drugih razlogov je pridobivanje delovnih dovoljenj ena največjih težav za tuje podjetnike. Zato v Skupini Replika ponujamo celovit servis tujim podjetnikom, ki vključuje tudi pridobitev ustreznih dovoljenj, skladno z zakonskimi možnostmi.

Tujci, ki so vpisani v slovenski sodni register kot ustanovitelji, družbeniki ali člani nadzornih svetov gospodarskih družb, za opravljanje dela v tej funkciji delovnega dovoljenja ne potrebujejo, če niso hkrati zastopniki teh družb. Tujci, ki so zastopniki gospodarskih družb ali samostojni podjetniki posamezniki pa delovno dovoljenje seveda potrebujejo. Delovno dovoljenje jim omogoča, da v Sloveniji opravljajo vsa dela v okviru dejavnosti, za opravljanje katerih je registrirana družba oziroma podjetnik. Za tujce, ki so zastopniki gospodarskih družb ali samostojni podjetniki posamezniki, se običajno delovno dovoljenje izda kot osebno delovno dovoljenje, ki se izda neodvisno od stanja in razmer na trgu dela.

Za ostale tujce, ki naj bi bili zaposleni pri tujem podjetju mora le-to pridobiti dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo. Problem je, ker je izdaja teh dovoljenj odvisna od razpoložljivosti domače delovne sile, torej od zasičenosti domačega trga dela.

Poleg tega morajo imeti tujci, ki so zaposleni ali opravljajo delo v Republiki Sloveniji, urejeno tudi prebivanje, to pomeni, da morajo pridobiti še dovoljenje za prebivanje. Praviloma najprej dovoljenje za začasno prebivanje, in sicer zaradi zaposlitve ali dela. To se lahko izda le, če tujec že ima delovno dovoljenje. Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Posebnosti in izjeme za delovna dovoljenja in dovoljenje za prebivanje veljajo za visokokvalificirano delovno silo (možnost izdaje modre karte EU), družinske člane tujcev, ki imajo ustrezna dovoljenja in druge primere.

Za več informacij pišite na info@replika.siali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi