T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

E-računovodstvo

Edina stalnica je sprememba.

Kaj je brezpapirno elektronsko računovodstvo?

Želite spremljati računovodstvo svojega podjetja 24 ur na dan, vse dni v tednu in se znebiti papirnega poslovanja v največji možni meri? Želite dostopati do svojih dokumentov in pregledovati poslovanje 24 ur na dan?
Zmanjšajte si stroške računovodstva in izboljšajte preglednost poslovanja - uporabite aplikacijo Replika Remote, ki omogoča e-računovodstvo.

Preberite več o elektronskem računovodstvu.

Strokovni e-nasvet

Računovodski servis Replika vam preko spletne strani zagotavlja tudi elektronsko svetovanje s področij: računovodstvo, davki in finance. Vaše vprašanje enostavno vnesite v spletni obrazec in počakajte na naš odgovor, ki Vam ga pošljemo na elektronski naslov. Za hiter, strokoven in učinkovit nasvet pišite na >>>

Pravna ureditev področja e-računov

Pravna podlaga

Zakonska podlaga za izmenjavo pravno veljavnih e-dokumentov je dana v Zakonu o elektronskem podpisu in elektronskem poslovanju (ZEPEP), Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakonu o DDV (ZDDV-1), Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in podpisovanje in v Slovenskih računovodskih standardih (standard 21).

V skladu z navedeno zakonodajo je za pravno veljavnost dokumenta potrebno digitalno podpisovanje dokumentov, seveda s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Za pridobitev le tega je predhodno potrebno izvesti vse postopke, ki jih predpisuje zakonodaja in notranji akti podjetja.

Davčne obveznosti

V skladu z ZDDV-1 se račun lahko izda v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine. Račun se lahko izda v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • zagotovljena mora biti avtentičnost izvirnika računa, tako da prejemnik računa lahko ugotovi, da je tak račun resnično poslal izdajatelj računa;
 • iz elektronskega sporočila morata biti razvidna čas in kraj odpošiljanja in prejema računa;
 • zagotovljena mora biti integriteta računa, tako da uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo podatkov na računu.


Hramba e-računov

Za račune je predpisana doba hrambe deset let oziroma dvajset let za račune, ki se nanašajo na nepremičnine. ZDDV-1 dovoljuje, da se račune hrani v elektronski obliki, vendar mora biti davčnemu organu zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov, prav tako morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
 • podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti,
 • iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
 • uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma sporočil.

V celotnem obdobju hrambe mora biti zagotovljena pristnost izvora in celovitost vsebine hranjenih računov, kakor tudi njihova čitljivost.

Dodatne informacije o E-računih: Halcom d.d. - Pogled v prihodnost

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi