T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

O podjetju

Ne glej od kod prihajaš, glej kam greš

Računovodski servis, Ljubljana - Slovenija

Smo uveljavljeni računovodski servis in hitro rastoča družba za računovodsko svetovanje in računovodske storitve iz Ljubljane. Že od leta 2003 gradimo na kakovosti računovodskih storitev in vodimo računovodstvo številnim MSP. Čeprav sodimo med manjše računovodske servise, pa prav zaradi tega lahko po kakovosti, odzivnosti in strokovnosti presegamo večje računovodske hiše. Naša prednost je, da se s poudarjeno skrbjo za stranke  poglobimo v posebnosti poslovanja vsakega podjetja posebej in se zanj tudi osebno zavzamemo. Vsaki naši stranki tako zagotavljamo hitro odzivnost, oseben pristop in sodoben način poslovanja.

Računovodske storitve, računovodstvo in knjigovodstvo nudimo manjšemu številu strank, za katere izvajamo kompleten davčno-računovodski servis. Velik poudarek  dajemo davčnemu in računovodskemu svetovanju. Svoje stranke tako usmerjamo k boljši optimizaciji davčne bilance in iskanju najugodnejših načinov poslovanja. Tekom leta skupaj načrtujemo in izvajamo strategije, ki izboljšujejo donosnost in znižujejo davčne obveznosti na najmanjšo možno zakonsko raven. Naši davčni strokovnjaki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke, ki so skladni z veljavno davčno zakonodajo in stališči DURS.

Smo dinamična računovodska družba, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo. Svoje cilje dosegamo s stalnim izobraževanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom. Direktorica podjetja je aktivni preizkušeni računovodja in uveljavljen davčni svetovalec. V Skupini Replika pa zaposlujemo in sodelujemo tudi z doktorji in magistri ekonomskih, pravnih in drugih znanstvenih ved. Preberite več o Odličnosti Skupine Replika.

Vzporedno z računovodskim servisom v Ljubljani smo v Skupini Replika zaradi potreb in želja strank razvili tudi druge komplementarne dejavnosti:

Vlaganje v nepremičnine in znanje: Strankam računovodstva kot investitorjem omogočamo, da si zagotovijo dostop do ključnih znanj in informacij ter priložnosti s področja neposrednih investicij (v nepremičnine). Naložbe usmerjamo v kadre in nakupe nepremičnin na prostem trgu,  javnih dražbah, javnih razpisih ter v postopkih stečaja in prisilne poravnave. Po sistemu factoringa odkupujemo tudi terjatve, ki se nanašajo na nepremičnine.
Več informacij: Replika Invest, znanje za investicije, d. o. o.

Pravno svetovanje: Strankam računovodskega servisa nudimo pomoč pri vseh pravnih vprašanjih, ki se tičejo vsakodnevnega poslovanja, zlasti pa s področja zaposlovanja ter pogodb o zaposlitvah, izpolnjevanja obveznosti do zaposlenih, priprave zahtevanih in priporočljivih internih aktov podjetja, sestave vseh vrst pogodb, splošnih pogojev in drugih potrebnih pravno-formalnih aktov podjetja. Poleg tega nudimo tudi celovito pravno svetovanje s področja davkov in nepremičnin. Naš cilj je našim strankam priskrbeti hiter, verodostojen in učinkovit pravni nasvet.
Več informacij: Replika, d. o. o.

Finančno in poslovno svetovanje: Strankam računovodskega in davčnega svetovanja nudimo pomoč pri pridobivanju številnih oblik nepovratnih sredstev in pomoči iz skladov Evropske unije in iz slovenskih skladov, pri iskanju in usposabljanju kadrov, internacionalizaciji, vzpostavljanju R&R v podjetju in razvoju novih storitev in produktov ter pri celoviti analizi poslovanja s ciljem povečanja učinkovitosti in dodane vrednosti. Tujim podjetjem nudimo celovito podporo pri vstopu na slovenski trg, od ustanovitve do vzpostavitve virtualne pisarne na našem naslovu z možnostjo vodenja elektronskega računovodstva. Specializirani smo tudi za idejni inženiring na področju inovacij, sonaravnih in trajnostnih projektov, na področju razvojno usmerjenih novitet ter za vodenje in koordinacijo razvojno partnerskih projektov.

Več informacij: Replika PRO, idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

 

Računovodski standard

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi