T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Obračun DDV in tristranski posli

Znanje je moč

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namen plačevanja DDV, vsak v svoji državi članici EU. Davčni zavezanec, ki je dobavitelj blaga iz ene države članice EU, izda račun za dobavo blaga znotraj EU davčnemu zavezancu, ki je pridobitelj blaga v drugi državi članici EU, medtem ko se blago neposredno odpremi davčnemu zavezancu v tretjo državo članico EU, ki je dejanski prejemnik blaga. V tem primeru obstajajo določene administrativne poenostavitve pri obračunavanju DDV, in sicer je DDV dolžan obračunati šele tretji v verigi, to je dejanski prejemnik blaga.

Slovensko podjetje, davčni zavezanec za DDV, ki je dobavitelj blaga v tristranskem poslu (prvi v verigi), je lahko oproščeno plačila DDV za dobavo blaga, če gre za dobavo blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njen račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico ali če gre za dobavo blaga drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, in deluje kot tak v tej drugi državi članici. Za uveljavitev oprostitve plačila mora slovensko podjetje razpolagati z dokazilom, da je bilo blago dejansko odposlano ali odpeljano v drugo državo članico (na primer z računom in prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa ali s pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga).

V primeru tristranskih poslov se podjetju, davčnemu zavezancu iz druge države članice EU, pridobitelju blaga v tristranskem poslu (drugemu v verigi) v Republiki Sloveniji zato ni treba identificirati za namene DDV. Če je slovensko podjetje, davčni zavezanec za DDV, prejemnik blaga (drugi v verigi) lahko obveznost plačila DDV prevali na prejemnika blaga, davčnega zavezanca v tretji državi članici EU, če to ustrezno označi na računu in izkaže z listinami, da blago ni prispelo v Slovenijo.

Slovensko podjetje, davčni zavezanec za DDV, ki je prejemnik blaga v tristranskem poslu (tretji v verigi), obračuna DDV po sistemu samoobdavčitve kot prejemnik blaga in lahko zanj uveljavlja odbitek vstopnega DDV.

Z vidika davčne obravnave so problematični nepravi tristranski posli, pri katerih je en člen v verigi ali podjetje s sedežem izven EU ali fizična oseba ali pri katerih blago potuje iz prve države najprej v drugo in šele nato v tretjo državo. DDV se v teh primerih obračuna po splošnih pravilih, kar pomeni, da je za vsakokratno tovrstno transakcijo potrebna ustrezna davčna analiza posla, saj gre za kombinacije dobav znotraj EU z izvozom in uvozom blaga.

V podjetju Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o. Vam lahko svetujemo pri načinu obračunavanja DDV pri pravih in nepravih tristranskih poslih ali za Vaše podjetje v celoti prevzamemo knjigovodstvo in računovodstvo. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi