T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Računovodski izkazi

Znanje je moč

Končni rezultat finančno-računovodskega procesa so računovodski izkazi, ki jih za podjetje pripravi računovodstvo ali zunanji računovodski servis.
Temeljni računovodski izkazi so naslednji:

 • bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izkaz gibanja kapitala,
 • izkaz finančnega izida,
 • razlagalna računovodska pojasnila.

Najpomembnejša računovodska izkaza, ki sta dostopna v javnih bazah AJPES-a, sta:
bilanca stanjain izkaz poslovnega izida.

Podjetniki, direktorji in komercialisti pri svojem delu pogosto pozabijo, da lahko temeljne računovodske izkaze uporabijo kot bazo podatkov o lastnem poslovanju ali kot podatke o poslovanju svojih poslovnih partnerjev. Računovodski izkazi so namreč zapisi dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti, s katerimi si podjetja oziroma vodilni delavci lahko pomagajo pri najpomembnejših odločitvah. Namen računovodskih izkazov je dajati informacije o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah finančnega položaja podjetja.

Podjetja si pri tem lahko pomagajo s kazalniki poslovanja, ki temeljijo prav na računovodskih izkazih, in sicer najpogosteje s:

 • Kazalniki financiranja; Ti kazalniki so pomembni pri dolgoročnih odločitvah o politiki financiranja znotraj podjetja, kakor tudi pri odločitvi banke ali druge finančne institucije, da podjetju odobri posojilo.
 • Kazalniki investiranja; Ti so pomembni, ker kažejo na aktivnost podjetja v posamezni dejavnosti.
 • Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja; Ti so pomembni zato, ker kažejo na plačilno sposobnost podjetja.
 • Kazalniki gospodarnosti;  Ti kazalniki so pomembni, ker kažejo na uspešnost poslovanja podjetja glede na razpoložljiva sredstva.
 • Kazalniki donosnosti; Ti so pomembni, ker kažejo na uspešnost poslovanja podjetja, njegovo rentabilnost in ekonomičnost poslovanja.

Pri oceni podatkov iz računovodskih izkazov moramo vedno upoštevati, da je umetnost računovodstva med drugim tudi v sposobnosti računovodje, da v okviru pravil in etike stroke prikaže podjetje v želeni luči. Vsak sodoben podjetnik se mora zavedati, da za uspešno vodenje poslovanja ter za oblikovanje strateških ciljev in nalog ni pomembna samo notranja ampak tudi zunanja informiranost. To pomeni, da si moramo pridobiti čim več informacij o naših poslovnih partnerjih na blagovnem in finančnem trgu. Tudi poslovno življenje je igra, v kateri dobivajo bolje pripravljeni in bolje informirani.

Če želite strokovno pomoč pri izračunu kazalnikov poslovanja ali pri preverjanju bonitete vašega poslovnega partnerja, obiščite podjetje Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi