T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Strokovni izrazi: računovodstvo - knjigovodstvo

Za vse tiste, ki želite dobiti boljši vpogled v knjigovodstvo, računovodstvo in podjetniško poslovanje smo v računovodstvu Replika pripravili kratek nabor najbolj pogostih strokovnih izrazov iz računovodstva. S tem Vam želimo približati računovodske storitve ter ostala računovodska znanja. Vaš računovodja oziroma računovodski servis Vam bo tako hitreje in lažje posredoval pomembne informacije.
DAVKI
Davki se pobirajo v javnem interesu in so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Zavezanec za davek je kaznovan, če ne izpolni predpisane davčne obveznosti. Poznamo več vrst davkov, na primer davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd.
PREVENTIVNI DAVČNI PREGLED
Preventivni davčni pregled pomeni pregled celotnega poslovanja podjetja s področja vseh davkov, in sicer na podoben način kot bi ga opravil davčni inšpektor. Z njim se lahko izognemo potencialnim davčnim obveznostim, ki bi nastale v primeru davčnega inšpekcijskega pregleda.
MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača pripada vsakemu zaposlenemu delavcu, ki delo opravi v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.
DNEVNICA
Dnevnica predstavlja povračilo stroškov prehrane zaposlenemu, ki je na službeni poti.
13. PLAČA
13. plača je plača, ki je lahko opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu podjetja in se običajno zaposlenemu izplača po koncu koledarskega leta. Gre za bruto znesek, ki je zaposlenemu plačan poleg redno izplačanih plač in je lahko poimenovan kot 13. plača, božičnica, novoletnica ipd.. Izplačilo 13. plače za delodajalca seveda ni obvezno.
PLAČA
Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača zaposlenemu za opravljeno (običajno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, od katere se zaposlenemu odtegne del za plačilo določenih davkov in prispevkov. Zaposlenemu se tako izplača neto plača. V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.
PLAČILNA BILANCA
Plačilna bilanca je statistični zapis, ki za določeno obdobje sistematično zajema ekonomske transakcije med enotami gospodarstva države in tujino. Plačilna bilanca zajema dve osnovni vrsti transakcij: med rezidenti in nerezidenti. Te transakcije se zajamejo v dva temeljna podračuna plačilne bilance: v tekoči račun ter v kapitalski in finančni račun.
TRANSAKCIJA
Transakcija je opredeljena kot gospodarsko gibanje, ki odraža nastanek, preoblikovanje, menjavo ali propad ekonomske vrednosti in obsega spremembo lastnine blaga in/ali denarnih sredstev, oskrbo s storitvami ali oskrbo z delovno silo in kapitalom.
TEKOČI RAČUN
Tekoči račun plačilne bilance zajema vse registrirane transakcije med rezidenti in nerezidenti, razen tistih, ki so zajete v kapitalskem in finančnem računu. Razdeljen je na transakcije blaga in storitev, transakcije prihodkov in tekoče transferje.
KAPITALSKI RAČUN
Kapitalski račun plačilne bilance zajema kapitalske transferje in transakcije z neproizvodnimi nefinančnimi sredstvi (patenti, licence).

 

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi